Close

Grad Hvar u kategoriji najtransparentnijih gradova prema istraživanju Instituta za javne financije

Pixabay

Prema rezultatima sedmog ciklusa istraživanja proračunske transparentnosti jedinica lokalne samouprave koji provodi Institut za javne financije Grad Hvar ove godine je ušao u kategoriju najtransparentnijih gradova s ukupnom ocjenom 5.

Institut za javne financije, kao što je poznato, već duži niz godina analizira proračunsku transparentnost svih hrvatskih županija, gradova i općina koju, pak, ocjenjuju temeljem broja proračunskih dokumenata objavljenih na njihovim mrežnim stranicama. Otkako se krenulo sa ovim istraživanja, u sedam ciklusa, prosječna proračunska transparentnost porasla je sa 1,8 na 4,5. Ključnim dokumentima Grad Hvar ove je godine dodao i proračunski vodič za građane, dostupan OVDJE.

Cilj istraživanja je utvrditi objavljuju li sve županije, gradovi i općine svake godine pravovremeno pet ključnih proračunskih dokumenata na svojim mrežnim stranicama, a Grad Hvar je jedan od trinaest gradova koji su se s prošlogodišnje četvorke popeli na peticu.

Po plasmanu nalazi se na šestom mjestu od njih deset. Grad Hvar, ima najveća prosječna proračunska izdvajanja za zdravstvo unutar ‘Topa 10 od Topa 10’, od 620 kuna po glavi stanovnika. Izrazito visoko je i hvarsko izdvajanje iz proračuna za kulturu (7710 kuna) kao i za unapređenje stanovanja i zajednice, što uključuje razvoj stanovanja i zajednice, opskrbu vodom, uličnu rasvjetu i druge investicije vezane za stanovanje i komunalne pogodnosti, od 6515 kuna po stanovniku.

PRIHODI PRORAČUNA GRADA HVARA

Proračunski prihodi Grada Hvara unatrag nekoliko godina uglavnom su se polako povećavali, ali uslijed pandemije COVID-19 prihodi Grada Hvara značajno su pali. U 2021. godini planiran je porast prihoda od 7%, a ukoliko pozitivna epidemiološka situacija omogući redovnu turističku djelatnost prihodi bi se trebali znatnije povećati.

Velik dio rashoda proračuna Grada Hvara svake godine, pa i ove, odnosi se na troškove gradnje i održavanja komunalne infrastrukture na što se u 2021. godini planira utrošiti 10,5 milijuna kuna što je dominantan trošak i čini oko 28% ukupnog proračuna Grada Hvara. Održavanje komunalne infrastrukture financira se iz komunalne naknade te iz ostalih prihoda Grada. U održavanje komunalne infrastrukture spada: održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje prometne signalizacije, održavanje zelenih površina, groblja, čišćenje javnih površina, energija za javnu rasvjetu i njezino održavanje, održavanje sustava oborinske odvodnje te održavanje dječjih igrališta i sportskih terena.

Rashodi za kapitalna ulaganja čine rashodi za nabavu dugotrajne imovine kao npr. izgradnja objekata društvenog sadržaja i komunalne infrastrukture (cesta, nogostupa, javne rasvjete) te rashodi za dodatna ulaganja na imovini u vlasništvu Grada (Arsenal, Lođa, Palača Radošević), a sve u svrhu zadovoljavanja potreba građana za dostatnom i kvalitetnom komunalnom i društvenom infrastrukturom. Unatoč sve težoj situaciji s financijskim sredstvima, Grad će oko 30% svojih prihoda uložiti
u nabavu nefinancijske imovine – objekata i opreme.

 

Podijelite članak

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ostavite komentar
scroll to top