Close

Treća sjednica Gradskog vijeća Grada Hvara

Pixabay

Gradsko vijeće Grada Hvara održat će svoju 3. sjednicu u utorak, 27. srpnja 2021. godine s početkom u 8.30 sati na katu Arsenala.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća

2.  Pitanja vijećnika

3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2020. godinu

4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata te pokriću manjkova iz ostvarenih viškova

5. Prijedlog Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Hvara za 2021. godine

6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2021. godinu

9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Hvara za razdoblje od 15. lipnja do 31. prosinca 2021. godine

10. Prijedlog Odluke o naknadi članovima Gradskog vijeća Grada Hvara te njegovim radnim tijelima

11. Prijedlog Odluke o javnom redu i miru na području Grada Hvara

12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara

13. Prijedlog Odluke o proglašenju kulturnih dobara od lokalnog značaja

14. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

15. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o obvezi posjedovanja vlastitih spremnika za otpad

16. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na ugovore o prijenosu prava vlasništva spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada bez naknade

17. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

18. Prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Grada Hvara

19. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za javne površine

20. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora

21. Prijedlog Odluke o Povjerenstvu za trajni smještaj Gradske knjižnice i čitaonice Hvar

22. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za predlaganje imena ulica i trgova

23. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za poljoprivredu i ribarstvo

Sjednica će biti održana bez prisustva javnosti i uz pridržavanje propisanih mjera za sprječavanje širenja virusa COVID-19.  Audiosnimka sjednice bit će u roku od 48 sati od završetka sjednice dostupna na službenim stranicama Grada Hvara.

Podijelite članak

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Ostavite komentar
scroll to top