Close

STARI GRAD: Nabava vozila za odvoz komunalnog otpada sa nadogradnjom

Foto: Komunalno odvoz otpada / Stari Grad

U sklopu svojih djelatnosti komunalno obavlja kao osnovnu djelatnost poslove sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada od kućanstava i gospodarskih subjekata  kao i poslove održavanja čistoće javnih površina.

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje i pranje trgova, ulica, javnih stuba i prolaza, pješačkih staza i nogostupa na području Grada Staroga Grada i pripadajućih naselja, a u ljetnim mjesecima i čišćenje plaža.

Organizacija posla posebno je zahtjevna tijekom turističke sezone kada se višestruko poveća broj stanovnika, a time i potrebe korisnika za našim uslugama. Komunalno Stari Grad d.o.o. u suradnji sa tvrtkom O-K-TEH d.o.o. iz Zagreba nabavljeno je specijalno vozilo sa nadogradnjom  za sakupljanje komunalnog i reciklabilnog otpada. Vozilo marke PIAGGIO PORTER COSECO pridonijeti će nastavku provedbe odvojenog sakupljanja otpada. Cijena vozila je 199.850,00 kn bez pdv-a.

Gospodarenje otpadom i čist okoliš zajednički je projekt svih nas. U cilju smanjenja otpada problem se rješava najprije kroz smanjenje količine otpada kojeg stvaramo u svojim kućanstvima, a zatim i kroz ponovnu uporabu, kompostiranje, selektiranje i reciklažu čime će se smanjiti ukupne količine otpada odloženog u okoliš.

 

Podijelite članak

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Ostavite komentar
scroll to top