Close

Katamaran Art 2021: Izložba Krste Hegedušića u Jelsi

U sklopu ciklusa Katamaran Art 2021, su­radničkog izložbenog programa Galerije umjetnina i Muzeja općine, Jelsa ove godine obilježava se 120. jubilej rođenja umjetnika Krste Hegedušića.

Ciklus za kolovoz 2021. zatvara se izložbom Krste Hegedušića, a izlaganje o njemu predstavit će se u Galeriji Kravata u Jelsi, 6. kolovoza u 21 sat, te će ostati otvorena do 24. kolovoza. Cijena ulaznice je 10 kuna.

O autoru: Krsto Hegedušić (1901. – 1975.) nakon završene Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu (1926.) usavršavao se u Parizu. Jedan je od osnivača Udru­ženja umjetnika Zemlja (1929. – 1935.). Na Akade­miji likovnih umjetnosti u Zagrebu počeo je preda­vati 1937. Od 1950. vodio je Majstorsku radionicu za slikarstvo. Jedan od utemeljitelja skupine Mart, pokrenuo je časopis Bulletin Instituta za likovne umjetnosti (1953.) i potaknuo osnivanje Arhiva za likovne umjetnosti i Kabineta grafike. Bio je član JAZU (HAZU).

U traganju za autentičnim nacional­nim likovnim izrazom poticaje je nalazio u starijoj (P. Brueghel st.) i suvremenoj europskoj umjetno­sti (G. Grosz), ali i u primitivnoj plošnoj stilizaciji, dekorativnom crtežu i specifičnoj paleti narodne umjetnosti. Na predratnim socijalno angažiranim kompozicijama prepleću se tragični, satirični i groteskni elementi. Za afirmaciju takozvane naivne umjetnosti presudnu ulogu odigrala je Hlebinska slikarska škola koju je 1930. godine osnovao He­gedušić. Nakon rata osuvremenio je likovni izraz i proširio motivski registar s urbanim prizorima. U duhu nove figuracije sažima i pročišćuje kompo­ziciju, pojednostavljuje crtež, naglašava volumen, reducira fabulu i broj likova. Promišljeno asimilira aktualnu poetiku enformela i materičnog slikar­stva, boju miješa s pijeskom, putem kolaža uvodi stvarnost, sve s namjerom da putem pojačane ek­spresije dočara egzistencijalni tjeskobu uzrokovanu iskustvom rata i čovjekovu osamljenost u dehuma­niziranim gradskim prostorima.

Podijelite članak

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Ostavite komentar
scroll to top