Close

Kakvoća mora na plažama otoka Hvara

Foto: TZ Jelsa

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja kakvoće mora Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, na plažama otoka Hvara more je izvrsne kvalitete, dok je na četiri mjerne jedinice kakvoća mora zadovoljavajuća – uvala Mina u Jelsi, Milna na dvije točke – istok i zapad, te Autokamp Vira.

Sukladno odredbi članka 5. Uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom i zadovoljavajuće žutom bojom. Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te su dostupni putem sljedeće poveznice.

Podijelite članak

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Ostavite komentar
scroll to top