Close

Konačno izvješće o visini troškova lokalnih izbora 2021. za grad Hvar

Pixabay

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Hvara, 11. kolovoza 2021. godine utvrdilo je konačno izvješće o visini troškova lokalnih izbora 2021. za grad Hvar, održanih 16.05.2021. (prvi krug) i 30.05.2021. (drugi krug) za grad Hvar.

Rashodi: 164.363,09 kn

1.Birački odbori 1. i 2. krug: 64.596,74 kn
(6 biračkih odbora po 10 članova – ukupno 60 članova)
Županijsko izborno povjerenstvo doznačilo je 32.298,37 kuna na ime naknade biračkim odborima.

2. Gradsko izborno povjerenstvo 1. i 2. krug: 43.122,51 kn
– stalni sastav: 28.789,13 kn
– prošireni sastav: 14.333,38 kn
(6 članova stalnog i 6 članova proširenog sastava)

3. Materijalni troškovi: 22.297,75 kn
3.1 Uredski i ostali potrošni materijal
– glasački listići, glasačke kutije, kuverte, zapisnici i dr.): 4.716,52kn
– maske i dezinfekcijska sredstva: 916,23 kn
3.2 Objava izbornih lista u ,, Slobodnoj dalmaciji ” : 14.625,00 kn
3.3 Putni troškovi ( preuzimanje materijala i dostava zapisnika): 2.040,00 kn.

4. Naknada troškova izborne promidžbe: 34.346,09 kn
4.1 Izbor članova Gradskog vijeća
– Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP: 3.000,00 kn
– Hrvatska seljačka stranka – HSS: 1.500,00 kn

4.2 Izbor gradonačelnika Grada Hvara
– Kandidacijska lista grupe birača: kandidat Rikardo Novak: 12.000,00 kn

– Kandidacijska lista grupe birača: kandidat Pjerino Bebić: 8.522,53 kn
– socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP: kandidat Šimun Marko Fio : 6.011,56 kn
– Hrvatska seljačka stranka – HSS: kandidat Teo Jeličić: 3.312,00 kn

Ukupni troškovi provedbe lokalnih izbora 2021.godine za grad Hvar iznose 164.363,09 kuna, od čega je
Županijsko izborno povjerenstvo doznačilo 32.298,37 kuna na ime naknade biračkim odborima tako da trošak za Grad Hvar iznosi 132.064,72 kuna.

Podijelite članak

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Ostavite komentar
scroll to top