Close

Proglašena privremena obustava koćarskog ribolova u zonama C, D i E

Foto: Vedran Morin/Hvarski.net

Obavještavaju se zainteresirani da će u razdoblju od 20. rujna 2021. godine u 00:00 sati do 19. listopada 2021. godine u 24:00 sata biti proglašena privremena obustava pridnenim povlačnim mrežama – koćama na području ribolovnih zona C, D i E, javlja Jadranski.hr.

Iznimno, u ribolovnoj zoni E, sljedeća područja su izuzeta od ograničenja:

– dio podzone E1 sjeverno od spojnice: rt Grota na otoku Cresu – rt Pelova na otoku Krku,
– podzona E2.

Za navedeno razdoblje postoji mogućnost financiranja prema novoj Uredbi o Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, u okviru novoga Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine.

Napomena:

Uvjeti i kriteriji za dodjelu potpore nisu konačni te korisnik koji sudjeluje prihvaća odnosno pristaje na njihove moguće izmjene i/ili dopune.

Konačni uvjeti, kriteriji, način dodjele i izračun potpore će se utvrditi odgovarajućim propisom nakon odobrenja novoga Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine.

Dodatno, navedeno znači da će se i Odluke o dodjeli kao i Odluke o isplati donositi tek nakon odobrenja gore navedenoga Programa.

Neki od osnovnih uvjeta su da ribarsko plovilo ne smije obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost tijekom trajanja privremene obustave te mora biti vezano u luci, članovi posade ne smiju obavljati bilo koju vrstu ribolova ili drugu djelatnost, plovilo mora biti autorizirano za koćarski ribolov i imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom 2019. i 2020. godine, od čega najmanje 10% ili 60 ribolovnih dana u zonama C, D i E ukupno.

Svi koji su zainteresirani i planiraju zatražiti potporu, dužni su: dostaviti obavijest o interesu za sudjelovanje na e-mail adresu eufondovi.ribarstvo@mps.hr. Obavijest je potrebno dostaviti do 20. rujna 2021. godine. i podnijeti Zahtjev za potporu na propisanom obrascu koji se preuzima na sljedećoj poveznici: Zahtjev za potporu – koćarski ribolov rujan/listopad 2021 Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje od 20. rujna do 19. listopada 2021. godine. Zahtjevi za potporu se podnose preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu “Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, s naznakom: ‘Zahtjev za potporu – privremena obustava koćarski ribolov rujan/listopad 2021. – NE OTVARATI”.

Važno je napomenuti da se tijekom razdoblja privremene obustave ne smije obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost, te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci. Iznimno, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila, može premjestiti ribarsko plovilo, ali uz prethodno pribavljeno odobrenje Uprave ribarstva. Zahtjevi za odobrenje premještaja i vezane obavijesti se dostavljaju na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr

Napominjemo i da svi oni koji su obuhvaćeni ovim ograničenjem (ribolovne zone C, D i E), ali nisu zainteresirani za mogućnost ostvarivanja potpore, imaju pravo obavljati ribolov u nekoj od drugih zona koje imaju upisane u povlastici, ali u tom slučaju neće moći ostvariti potporu, neovisno o tome da li su dostavili obavijest o interesu i zahtjev za potporu ili ne.

Podijelite članak

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Ostavite komentar
scroll to top