Close

Spojna cesta D116 s parkiralištem u Hvaru prihvatljiva je za ekološku mrežu

Preslika: Arkod

Na internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije objavljeno je rješenje u postupku Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu planiranog zahvata izgradnje spojne ceste Opuzena Glavica D116, s parkiralištem u Hvaru.

Prema donesenom rješenju s rokom od četiri godine, izgradnja je prihvatljiva za ekološku mrežu te nije potrebno provođenje Glavne ocjene.

Podsjetimo, predmetnim zahvatom je planirana izgradnja kolne prometnice koja povezuje područje Opuzene glavice i D116. Predviđena je izgradnja priključka predmetne prometnice na predjelu Kopito, raskrižja s ulicom Marina Gazarovića, izgradnja spoja na Ulicu Lucije Rudan, te izgradnja parkirališta. Ukupna dužina projektiranih prometnica iznosi cca 770 metara, širina kolnika spojne ceste 6 metara i obostrani nogostup širine 1,6 metara te zaštitno zelenilo (drvored) širine 1 metar. Radovi također uključuju postavljanje potpornih zidova čitavom trasom te komunalne instalacije.

Podijelite članak

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ostavite komentar
scroll to top