Close

Grad Hvar: ‘Pokrenut je postupak izrade Registra imovine i Registra komunalne infrastrukture’

Pixabay

Grad Hvar na svojim je stranicama objavio izvješće Državne revizije u kojemu je razvidno, između ostaloga, da se preporučuje izrada Registra nekretnina te sređivanje imovinsko-pravnih odnosa sa zakupcima poslovnih prostora i drugih objekata u vlasništvu Grada.

Državni ured za reviziju također preporučuje poduzimanje aktivnosti u cilju utvrđivanja ukupne vrijednosti investicije gradnje Doma za starije i nemoćne, te izvore financiranja, dinamike ulaganja po godinama, roka završetka i ostalih podataka, kako bi se sredstva utrošila za namjenu za koju su i predviđena.

Iz Grada Hvara su nam rekli kako je pokrenut postupak usklađivanja sa zakonskim propisima te je zatražena i dobivena ponuda za izradu Registra imovine i Registra komunalne infrastrukture od ovlaštenog izrađivača, na temelju koje će izraditi Strategiju upravljanja imovinom.

“Do završetka izrade ovih dokumenata Grad Hvar koristi interni registar imovine kojim se služi u svakodnevnom obavljanju poslova iz svoga djelokruga. Korištenje podataka iz internog registra trebalo bi ubrzati izradu navedenih registara, za što je, prema informacijama koje smo dobili od izrađivača, potrebno do 6 mjeseci”, navode za Hvarski.net.

Ističu da kontinuirano rade na uređivanju zemljišno-knjižnog stanja nekretnina, a rezultat je, kako navode, uvećanje imovine Grada za gotovo 10 puta u posljednje četiri godine.

“Naime, 2017. godine Grad Hvar je bio vlasnik 94 nekretnine, danas ih ima gotovo 900”, stoji u odgovoru na naš upit.

“Što se tiče Vašeg upita za izgradnju Doma za starije, investicija još nije uvrštena u proračun jer za nju nisu ispoštovani prostorno-planski uvjeti. Lokacija novog Doma za starije planira se u okviru Urbanističkog plana uređenja Križna luka koji je još u izradi, a davanje prijedloga na usvajanje Gradskom vijeću očekuje se u prvom kvartalu sljedeće godine”, zaključuju.

Državni ured za reviziju, nadalje, nalaže poduzimanje aktivnosti radi utvrđivanja vrijednosti cjelokupne imovine u vlasništvu Grada te imovine za koju nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, kao i vođenje evidencije u poslovnim knjigama iskazujući financijske izvještaje u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. Nalaže se i uređivanje uvjeta i mjerila za davanje stanova u najam, u skladu s odredbama Zakona o najmu stanova.

Podijelite članak

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Ostavite komentar
scroll to top