Close

Sjednica Gradskog vijeća Grada Staroga Grada

Foto: Lucija Salopek/Hvarski.net

Predsjednik Gradskoga vijeća Grada Staroga Grada, Teo Bratanić, sazvao je za četvrtak, 4. studenog u 17:30 sati, u Hrvatskom domu (Gradska knjižnica i Čitovnica) treću sjednicu GV-a.

Dnevni red je sljedeći:

1. Usvajanje zapisnika sa II. sjednice Gradskog vijeća održane dana 28. srpnja 2021. godine,
2. Aktualni sat,
3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Staroga Grada za 2021. godinu:

 • Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 • Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 • Izvještaj o zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
 • Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
 • Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
 • Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
 • Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa,
 • Obavijest o preraspodjeli sredstava.

4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa Proračuna Grada Staroga Grada za 2021. godinu:

 • Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Starome Gradu za 2021. godinu,
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Starome Gradu za 2021. godinu,
 • Program socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2021. godinu,
 • Program javnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada za 2021. godinu,
 • Program javnih potreba u sportu Grada Staroga Grada za 2021. godinu,
 • Program javnih potreba ostalih udruga civilnog društva Grada Staroga Grada za 2021. godinu,

5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Staroga Grada za 2021. godinu,
6. Prijedlog I. Izmjene Programa zajedničkog korištenja sredstava od turističke pristojbe za 2021. godinu,
7. Prijedlog Odluke o smanjenju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Staroga Grada
8. Prijedlog Rješenja o imenovanju:

 • Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost (nedostaje jedan član)
 • Odbor za proračun i financije (nedostaje jedan član)
 • Komisija za javna priznanja (nedostaje jedan član)
 • Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda (nedostaju dva člana)
 • Gradski urbanistički odbor (nedostaje predsjednik i šest članova)
 • Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb (nedostaje predsjednik i četiri člana)

9. Imenovanje člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije
10. Akcijski plan smanjenja zagađenja plastikom u Gradu Starom Gradu za razdoblje 2021. -2026. (Odluka o smanjenju korištenja jednokratne plastike za Grad Stari Grad te ustanove i trgovačka društva u su(vlasništvu) Grada).
11. Izvješća o radu trgovačkih društava u (su)vlasništvu Grada Staroga Grada i proračunskih korisnika:

 • Hvarski vodovod d.o.o.
 • Komunalno Stari Grad d.o.o.
 • Muzej Staroga Grada
 • Gradska knjižnica i čitaonica Stari Grad
 • Javna ustanova Agencija za upravljanje Starogradskim poljem
 • Dječji vrtić “Sardelice”.
Podijelite članak

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Ostavite komentar
scroll to top