Close

Javni poziv za financiranje obnove zapuštenih poljoprivrednih površina na području Starogradskog polja

Foto: TZ Jelsa

Objavljen je Javni poziv za financiranje obnove zapuštenih poljoprivrednih površina na području Starogradskog polja.

Novčanim sredstvima Ministarstva kulture i medija RH, Grada Stari Grad i Općine Jelsa financira se obnova zapuštenih poljoprivrednih površina (sječa visokog i niskog raslinja, obrada zemljišta) unutar područja obuhvata zaštićenog Kulturnog krajolika Starogradsko polje, odnosno unutar središnje zone zaštite Starogradskog polja upisane u Popis svjetske baštine UNESCO-a. Iz javnog poziva su izuzete parcele koje su u “Konzervatorskoj podlozi kulturnog krajolika Starogradsko polje” označene kao arheološka nalazišta kao i parcele koje imaju bespravnu građevinu

Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava po korisniku može iznositi 10.000 kuna, a prihvatljivi trošak obnove zapuštenih poljoprivrednih površina po 1 m2 iznosi max 2,50 kn (s PDV-om).

Prijaviti se mogu isključivo pravne i fizičke osobe koje imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Grada Starog Grada ili Općine Jelse do 12. studenoga, do 15 sati.

Javni poziv i rezultati javnog poziva objavlit će se 15. studenoga na mrežnim stranicama JU Agencija za upravljanje Starogradskim poljem.

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavni obrazac potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. presliku osobne iskaznice – za fizičke osobe
2. presliku rješenja o upisu u sudski registar – za pravne osobe
3. presliku rješenja o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava – za OPG
4. presliku zemljišnoknjižnog izvatka i preris katastarskog operata u svrhu dokazivanja vlasništva odnosno ugovor o najmu ili korištenju u svrhu dokazivanja drugog osnova korištenja poljoprivredne površine

Dokumentacija se predaje osobno ili preko službenog maila JU stari.grad.plain@gmail.com, sa sadržajem izvješća o realizaciji programa, što uključuje kratak tekstualni opis obavljenih poslova, fotografije i presliku računa.

Podijelite članak

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Ostavite komentar
scroll to top